NGÀY ĐM, Ngày ấy

NGÀY ĐMNgày ấy…Cái ngày ĐM (định mệnh) của tròn 2 năm về trước.Cái ngày mà tác động thay đổi cả con người tôi, dù giới tính thật của tôi vẫn là nữ.2 năm trôi qua, có người lựa chọn... Read More

Chưa được phân loại